Dienstenwet

Identificatiegegevens

De advocaten en medewerkers van het kantoor Geerdens Advocaten oefenen hun activiteiten uit in een burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ( BVBA ).

De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0885.939.701.

Het kantoor is gevestigd te Linkhoutstraat 123, 3560 Lummen, België.

Advocaten en hun beroepsorde

Alle advocaten oefenen hun praktijk uit in België en zijn ingeschreven aan de Balie van Limburg.

Alle advocaten zijn, als advocaat ingeschreven aan de Balie van Limburg, onderworpen aan de Reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be alsook aan de reglementen van de Balie te Limburg die geraadpleegd kunnen worden op www.balielimburg.be.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Geerdens Advocaten is verzekerd voor de beroepsaansprakelijkheid van haar advocaten bij Vanbreda Risk & Benefits, met zetel te 2140 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 297 op grond van een door de Orde van Vlaamse Balies afgesloten groepspolis bij Amlin Europe. De aansprakelijkheid van Geerdens Advocaten , haar vennoten en medewerkers is beperkt tot het bedrag van de door hen onderschreven professionele verzekeringspolissen en binnen de grenzen van de dekking.

Confidentialiteit

Geerdens Advocaten verbindt er zich toe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wettelijke en deontologische voorschriften, met inbegrip van de Wet dd. 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in geen geval aan of ter beschikking gesteld van derden zonder uw toestemming.

Voor verdere informatie en klachten

Indien u bepaalde verdere informatie wenst of klachten heeft kan u bij ons terecht per post op het adres Linkhoutstraat 123,3560 Lummen, via telefoon op het nummer 013/293 001

, via fax op het nummer 013/293 002 of via email op het adres geerdens@advolummen.be.

Waarom Geerdens & Loos Advocaten?

  • Eerst luisteren wij naar u en uw probleemstelling.
  • Wij gaan daar waar andere kantoren afhaken.
  • Elk geschil is uniek en verdient alleen al daarom een eigen benadering en onze volledige aandacht.
  • U krijgt dan ook de persoonlijke bijstand die u en uw probleem verdienen.

Juridische hulp of advies nodig?

Contacteer ons vandaag nog. Bij ons bent u geen nummer, maar een client die wij persoonlijk kennen. Wij zoeken samen met u naar een creatieve oplossing hoe moeilijk uw geschil ook lijkt te zijn.

Linkhoutstraat 123
3560 Lummen

013 29 30 01

info@advolummen.be

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie