47 jarige man krijgt € 461.040,82 schadevergoeding na verkeersongeval uit 2008

47 jarige man krijgt € 461.040,82 schadevergoeding na verkeersongeval uit 2008

De rechtbank van eerste aanleg te Hasselt heeft op 11 maart 2024 een vonnis uitgesproken naar aanleiding van een verkeersongeval dat zich heeft voorgedaan op 21 maart 2008 te Genk waarbij onze cliënt, een (thans) 47 jarige man uit Hasselt, een schadevergoeding van € 461.040,82 heeft toegewezen gekregen.

Na een procedure uitputtingsslag voor de politierechtbank en de rechtbank van eerste aanleg, waarbij verschillende deskundigenonderzoeken werden bevolen om onze cliënt te onderzoeken en een advies te verlenen aangaande de aard en de ernst van de opgelopen letsels en de impact hiervan op het persoonlijke, professionele en huishoudelijke leven van het slachtoffer, volgde de rechtbank van eerste aanleg ons standpunt over de volledige lijn.

In de loop van het geschil was er immers een ernstige discussie gerezen over de vraag of onze cliënt al dan niet een zéér ernstig hersenletsel heeft opgelopen met belangrijke blijvende letsels tot gevolg. De verzekeringsmaatschappij was immers van oordeel dat de letsels geveinsd zouden zijn en baseerde zich daarvoor op een verslag dat was opgesteld door een college van gerechtsdeskundigen.

De rechtbank volgde echter ons standpunt (in een zéér uitvoerig gemotiveerd vonnis) dat het verslag van het college van deskundigen allesbehalve overtuigend kan worden genoemd. De rechtbank is kort samengevat van oordeel dat het weinig geloofwaardig voorkomt om te stellen dat er sprake zou zijn van veinzing aangezien in het college van deskundigen géén psychiater zetelde die tot dergelijke diagnose zou kunnen komen.

Na een jarenlange procedureslag, waarbij de verzekeringsmaatschappij werkelijk alles uit de kast heeft gehaald in een poging om onze cliënt in een slecht daglicht te stellen en waarbij er bijvoorbeeld zelfs een privé detective werd aangesteld om het reilen en zeilen van onze cliënt te volgen, is er dan ook eindelijk gerechtigheid gekomen.

Het motto van ons kantoor is geen loze belofte: wij gaan daar waar andere kantoren afhaken!

Waarom Geerdens & Loos Advocaten?

  • Eerst luisteren wij naar u en uw probleemstelling.
  • Wij gaan daar waar andere kantoren afhaken.
  • Elk geschil is uniek en verdient alleen al daarom een eigen benadering en onze volledige aandacht.
  • U krijgt dan ook de persoonlijke bijstand die u en uw probleem verdienen.

Juridische hulp of advies nodig?

Contacteer ons vandaag nog. Bij ons bent u geen nummer, maar een client die wij persoonlijk kennen. Wij zoeken samen met u naar een creatieve oplossing hoe moeilijk uw geschil ook lijkt te zijn.

Linkhoutstraat 123
3560 Lummen

013 29 30 01

info@advolummen.be

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie